14-03-2021 • Algemene ledenvergadering

Categorie:

Beschrijving

De Algemene Ledenvergadering is een vergadering over het wel en wee van de club waarvoor alle leden zijn uitgenodigd en mee mogen praten én beslissen. De ALV is de plaats waar beleid en regels van de club worden gemaakt. Voorbeelden van zaken die door de ALV besproken en besloten worden zijn onder meer: het beleidsplan en de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag, meerjarig beleid, de organisatie van de vereniging en de hoogte van de contributie.